Privacybeleid

1. Bedrijfsgegevens Liberte et Bleu 

Adres: Voorland 13 1601 EZ Enkhuizen  

Contactgegevens: telefoon 0657235049, email: info@liberteetbleu.nl

2. De diensten van Liberte et Bleu 

Bij liberte et bleu kan je:

 • Duiken in de duiktoren (individueel, met het liberte et bleu duikteam, een vereniging of bedrijf);

 • Eten en drinken (beperkte kaart);

 • Materiaal kopen in de webshop en in de winkel, onder voorwaarden kan je duikmateriaal proberen in de duiktoren;

 • SSI-cursussen volgen voor recreatief duiken en voor professioneel duiken.

3. De persoonsgegevens en het gebruik binnen Liberte et Bleu 

Een persoonsgegeven is alle informatie die direct of indirect een natuurlijk persoon kan identificeren.

3.1 Duiken in de duiktoren

Van de individuele duikers registreren wij de naam en bij aanmelding via e-mail het e-mailadres.

Van de individuele duikers van een verenigingen of bedrijf registreren wij geen gegevens. Wij registreren alleen de gegevens van de contactpersoon.

3.2 De webshop

Van de klant vragen wij: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het bezorgadres. Dit registreren wij voor de correcte verzending. De gegevens kunnen in een account worden vastgelegd. Daarmee hoeven deze gegevens niet elke keer ingevuld te worden en ontstaat er een overzicht van je bestellingen. 

Wij gebruiken de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

3.3 Klanten in de winkel

Voor de keuring van persluchtcilinders en voor het doen van bestellingen op maat of verzoek registreren wij voor- en achternaam en het telefoonnummer. Voor op maatwerk producten vragen wij een handtekening voor akkoord van de specificaties van de bestelling. Voor een speciale en op maat bestelling geldt een afnameverplichting en is een aanbetaling nodig.

Bij aanschaf in de winkel is er geen sprake van koop op afstand. Om die reden gelden dan de artikelen over herroeping (6, 7, 8 en 11) van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie niet. 

Een garantieclaim wordt alleen in behandeling genomen als de kassabon wordt overlegd.

3.4 De horeca

Van een persoon die een bestelling niet direct betaalt registreren we zijn naam. Na betalen van de rekening wordt het elektronische briefje vernietigd.

3.5 Het Liberte et Bleu duikteam

Via het aanmeldingsformulier verzamelen we: voor- en achternaam, geboortedatum, volledige adresgegevens, contactgegevens (e-mail en telefoon), de hoogste brevettering en de betaalrekening. Voor personen jonger dan achttien jaar verzamelen we ook de gegevens van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

3.6 Deelnemers aan een SSI cursus

Liberte et Bleu volgt de SSI-richtlijnen voor de cursusinhoud en het registreren van de gegevens. 

SSI International is daarnaast ook de verantwoordelijk voor:

 • de functionaliteit en de adequate beveiliging van my.divessi.com en de APP voor de mobiele telefoon;

 • het voldoen aan de relevante wettelijke vereisten als er:

 • meer functionaliteit via my.divessi.com of in de APP voor de mobiele apparaten wordt aangeboden dan noodzakelijk voor het uitvoeren van een cursus;werkzaamheden voor SSI worden uitgevoerd door derden: de andere onderdelen van het HEAD-concern dan wel andere bedrijven;SSI gegevens verstrekt aan toezichthouders of de overheid op wettelijke gronden.

SSI heeft bepaald dat een geautoriseerde medewerker van andere SSI Trainingscentra je gegevens kan raadplegen als jij aan hem je naam en geboortedatum verstrekt.

Een SSI cursus kan alleen worden verzorgd door een persoon die daarvoor door SSI is gebrevetteerd. Diveworld controleert of de medewerker door SSI is gebrevetteerd en niet is geschorst. 

4. Bewaartermijnen 

4.1 De financiële administratie

Van een elektronische betaling leggen wij vast: naam, het bedrag en het bankrekeningnummer. We bewaren die gegevens gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven jaar.

Van een contante betaling bewaren we geen gegevens tenzij wettelijke eisen ons daartoe verplichten.

4.2 Bestellingen

De bij een bestelling in de winkel geregistreerde gegevens worden bewaard tot maximaal een maand na het leveren van het bestelde artikel. 

4.3 Aankopen via de webshop

De gegevens in het formulier of het account, gebruiken we om de bestelling te laten bezorgen. De gegevens van het bestelde artikel worden toegevoegd in het persoonlijke account. 

Zie 4.1. voor de gegevens van de betaling.

 1. Duikteam

De gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap. 

Hierna worden de gegevens vernietigd tenzij er nog niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen. 

4.4 Medewerkers en sollicitanten

De gegevens van sollicitanten gebruiken wij gedurende het selectieproces. 

De gegevens van niet uitgenodigde kandidaten vernietigen wij binnen twee maanden na het einde van het selectieproces. Wij gebruiken het toegestuurde curriculum vitae, de motivatiebrief en openbare informatie op sociale media. 

De persoonsgegevens van medewerkers gebruiken wij om de verplichtingen na te komen die wij als werkgever hebben. In het personeelsdossier bewaren wij de gemaakte afspraken over de werkzaamheden, loopbaan en beloning, het functioneren en de arbeidsvoorwaarden. 

Het dossier wordt twee jaar na beëindiging van het dienstverband vernietigd. 

De loonheffing-verklaring en de kopie van het legitimatiebewijs bewaren wij 5 jaar, de financiële gegevens bewaren we 7 jaar.

4.5 Inhuur

Als wij instructeurs of andere deskundigheid inhuren als ZZP-er zijn zij wettelijk gezien een leverancier van diensten. Wij bewaren contactgegevens en de afspraken die met hen zijn gemaakt.

4.6 De website

Iedereen die onze website bezoekt laat daar gegevens achter. Wij verzamelen gegevens voor het functioneren en verbeteren van onze website. In google analytics worden persoonsgegevens niet doorgegeven. Wij vragen toestemming voor het plaatsen van anderen dan de noodzakelijke cookies.

4.7 Beveiliging van gegevens

Liberte et Bleu heeft in samenwerking met haar leveranciers en partners alle persoonsgegevens opgeslagen in beveiligde programma’s en bestanden. De maatregelen zorgen ervoor dat:

 • alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de gegevens;

 • gegevens niet verloren gaan of onjuist zijn;

 • geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard. 

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen. 

Wij evalueren de maatregelen minimaal jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie of de werkwijze.

4.8 Rechten

Na je verzoek (vergezeld van een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs) sturen wij u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd. 

Je kan daarna wijzigingen doorgeven, verzoeken om het verwijderen van de gegevens uit onze bestanden of beperking van de verwerking als aan de eisen. Die wet stelt is voldaan. 

Wij voeren dit uit binnen een periode van maximaal 4 weken. 

Gegevens in de financiële en personeelsadministratie worden altijd bewaard conform de wettelijke eisen van belastingdienst en andere wetten.

Verzoeken stuur je aan info@liberteetbleu.nl

Als je ontevreden bent over de wijze waarop Diveworld met je persoonsgegevens omgaat heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.9. Details van de cursus conform SSI regels en richtlijnen

SSI International GmbH bepaalt welke gegevens er moeten worden verzameld voor:

 • het aanmaken van het SSI account;

 • het verzorgen van de SSI cursussen door Diveworld;

 • de SSI brevettering als aan de brevet voorwaarden is voldaan.

Diveworld is verantwoordelijk voor de veilige verwerking van gegevens op papier en met het SSI-systeem binnen de mogelijkheden die het systeem biedt.

5. Het SSI account aanmaken

5.1. Via de SSI website (my.divessi.com)

Bij het aanmaken van een SSI account moeten worden ingevuld: voornaam, achternaam, e-mailadres (tevens de gebruikersnaam) en geboortedatum. 

De geboortedatum is nodig om te toetsen of een persoon jonger is dan 16 jaar en dus toestemming nodig heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. In dit geval wordt ook de voornaam, achternaam en emailadres van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger gevraagd. ontvangt eenmalig een bericht zodat hij de vereiste toestemming kan geven.

Elk SSI-account heeft een unieke code de “SSI master ID”.

5.2. In de SSI APP op de mobiele telefoon

De APP is verkrijgbaar voor iOS en voor Android via de Appstore of Google Play. 

Na installatie wordt tijdens de eerste aanmelding een SSI account aangemaakt. 

Daarvoor zijn dezelfde gegevens nodig als voor het SSI account via de SSI-website.

6. De recreatieve cursussen

Voor de start vult de cursist een aantal formulieren in. Ook wordt hij geïnformeerd over de eisen waaraan moet worden voldaan: voorafgaand aan de cursus en voor het verkrijgen van het brevet. 

Liberte et Bleu controleert of je de noodzakelijke vooropleidingen succesvol hebt afgerond.

6.1. De inschrijving voor een cursus

Hiervoor worden via de APP of my.divessi.com de volgende extra gegevens gevraagd voor zover die nog niet zijn vastgelegd in het SSI-account van de cursist: 

 • de cursist zijn voor- en achternaam, e-mailadres, volledige adresgegevens, geboortedatum, geslacht, pasfoto en zijn mobiele telefoonnummer. 

 • Gegevens van zijn contactpersoon: de voor- en achternaam, de relatie met de cursist, het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer.

De inschrijving is pas definitief als hij ook het Diveworld deelnameformulier is getekend met naam van de cursus, de kosten en andere verstrekte informatie. 

6.2. De medische verklaring

Ook de medische verklaring moet voor aanvang van de cursus online worden ingevuld door de cursist. Als een van de vragen met “JA” is beantwoord, is een medische keuring door een duikarts verplicht. Alleen het resultaat wordt vastgelegd: 

 1. geen vraag is met “ja” beantwoord

 2. de goedkeuring van de duikarts als een van de vragen in de eigen verklaring met ja is beantwoord. 

6.3. De gegevens tijdens de cursus

Tijdens de cursus wordt de voortgang van de cursus vastgelegd. Van elk onderdeel worden de datum en de gegevens van de instructeur vastgelegd. SSI verplicht de cursist ook tot het ondertekenen van het voortgangsformulier en de Responsible Diver Code. 

Als aan alle voorwaarden is voldaan zal Diveworld het bij de cursus behorende brevet aanvragen. 

7. Toegang tot de persoonsgegevens

De persoonsgegevens en andere gegevens worden verwerkt door de medewerkers bij Diveworld die de gevraagde cursus verzorgen. 

8. Professionele cursussen

Professionele cursussen zijn alle trainingen waarbij in de naam van de training het woord gids, instructeur of trainer voorkomt.

De professional (in opleiding) heeft dezelfde verplichting als de recreatieve duiker. 

Als hij tijdens de opleiding een professional assisteert heeft deze professional de leiding en de verantwoordelijkheid voor de cursisten.

Kan ik mijn artikel gratis laten thuisbezorgen in Nederland? 

Ja dat kan bij een bestelling die boven het bedrag van 50 euro uitkomt! Alle artikelen van DiveWorld.nl binnen Nederland worden bezorgd door DHL. Deze worden gratis, bij een bestelling boven de 50 euro, verzonden binnen 48 uur na bestelling (wanneer op voorraad). Wanneer uw artikel wordt verzonden ontvangt u een begeleidende mail met daarin de track & trace code zodat u uw artikel kan volgen. De verzending van de cadeaubonnen is gratis.

Kan ik mijn artikel ook in het buitenland laten bezorgen?

Uiteraard is het ook mogelijk uw artikelen buiten Nederland te laten bezorgen. Niet alle producten zijn hier echter geschikt voor. Door restricties van enkele fabrikanten mogen wij sommige merken enkel binnen Europa verkopen. Bij het desbetreffende product wordt dit aangegeven.

Kosten:                                                                             

Land Tot 25 euro Tot 50 euro Boven 50 euro
Nederland €5,95 €3,95 gratis
België €8.95 €6.95 gratis
Luxemburg, Duitsland €12.10 €12.10 €5.95
Binnen Europa €25.95 €25.95 €25.95
Overig €45.95 €45.95 €45.95
Noorwegen, Zwitsersland, Ijsland en Rusland €25.95 €25.95 €25.95

Wat is de levertijd?

Dit is afhankelijke van de levertijd van het product. Als het product voorradig is dan zal het binnen 48 uur bij u thuis afgeleverd zijn.De levertijd staat bij elk product weergegeven. Als u meerdere producten besteld zal de uiteindelijke levertijd weergegeven staan in de winkelwagen en uw orderbevestiging. De bestelling word verzonden wanneer alle producten voorradig zijn. U kunt er voor kiezen om de producten die wel voorradig zijn al te laten versturen. Dit kunt u melden bij de klantenservice. Als de levertijd overschreden wordt zal u per e-mail daarvan op de hoogte worden gebracht.

Wie levert mijn bestelling?

De bestelling worden geleverd door DHL. De leveringen naar het buitenland worden door verschillende koeriersbedrijven geleverd, dit is per land verschillend.

Kan ik zelf bepalen wanneer mijn bestelling bezorgd wordt?

Helaas is het momenteel niet mogelijk, liberteetbleu.nl is er druk mee bezig om dit mogelijk te maken.